ראשי מידע, נתונים ומחקרים החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים החלטת ממשלה (12.05.2009): קליטת בני העדה האתיופית