ראשי מידע, נתונים ומחקרים החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים החלטת ממשלה (09.08.2005): משאבים למימון הכפלת מספר העולים מאתיופיה