ראשי מידע, נתונים ומחקרים החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים החלטת ממשלה (9.2.2014): גיבוש תכנית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית