ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - כתבות הזוכים בפרס השר לקליטת העלייה ליוצרים עולים