הדרך החדשה – דיווח על פעולות המשרדים והרשויות – סיכום 2017 ודיווח רשויות 2018

דיווח על פעולות המשרדים והרשויות – סיכום 2017 ודיווח רשויות 2018 של מטה היישום של התכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה.

מצורף קישור: https://iaej.co.il/wp-content/uploads/2018/06/דיווח-על-פעולות-המשרדים-והרשויות-סיכום-2017-ודיווח-רשויות-2018.pdf