ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - כתבות האומנם הגישה הרב תרבותית טובה לקהילה האתיופית?!