ראשי חדשות דיווחים מהממשלה והכנסת דיווחים מהממשלה והכנסת - ארכיון האגודה שיגרה מכתבים לנשיא המדינה ולראש-הממשלה בעניין גילויי הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה