ראשי מידע, נתונים ומחקרים חינוך חינוך - מחקרים ועמדות האגודה האגודה שיגרה מכתבים לכל המכללות לחינוך והוראה