ראשי חדשות דיווחים מהממשלה והכנסת דיווחים מהממשלה והכנסת - ארכיון האגודה פנתה למנכ"לית משרד החינוך בעניין יישום ההחלטות שהתקבלו במשרד החינוך לצמצום הפערים הלימודיים בין תלמידים יוצאי אתיופיה לכלל התלמידים ולהגברת ההיכרות ההדדית בתוכם