דף מידע בנושא סטודנטים ממוצא אתיופי במוסדות להשכלה גבוהה

בשנת הלימודים תשע"ז, סטודנטים ממוצא אתיופי הוו כ-1.3% מכלל הסטודנטים, בזמן שיוצאי אתיופיה מהווים כ-1.7% מכלל האוכלוסייה, ושיעור זה עומד על כ-2.5% בקרב גילאי 20-29.

למעלה מ-70% מהסטודנטיות ממוצא אתיופי הינן נשים.

מתוך 3,208 סטודנטים ממוצא אתיופי לתואר ראשון, כ-26% למדו באוניברסיטאות השונות, כ-49% במכללות האקדמיות, כ-12% במכללות לחינוך, וכ-13% באוניברסיטה הפתוחה.

לתואר שני למדו 378 יוצאי אתיופיה; כ-58% באוניברסיטאות, כ-25% במכללות אקדמיות, כ-13% במכללות לחינוך, ופחות מאחוז באוניברסיטה הפתוחה.

לתואר שלישי למדו 19 יוצאי אתיופיה בלבד.

O     איך זה ייתכן שישראלים ממוצא אתיופי מהווים שיעור כל כך נמוך מהלומדים במקצועות הריאליים ובתארים המתקדמים?

O     איך זה יכול להיות שגברים ממוצא אתיופי הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה מיוצגים בשיעורים כל כך נמוכים?[1]

לקריאת דף המידע המלא – לחצו כאן לקובץ PDF.