דף מידע בנושא חינוך מיוחד

אופן ההתפלגות האי-פרופורציונלית של התלמידים במערכות לחינוך מיוחד מהווה חסם משמעותי בשילובם בחברה, ובכך מנציחה את הפערים הסוציו-אקונומיים. ייצוג היתר של תלמידים ממוצא אתיופי בחינוך המיוחד אינו בעיה של תלמידים אלה, אלא הסללה של מערכת החינוך המתנערת מהאחריות. נכון לפברואר 2018, ישנם 6267 תלמידים ישראלים ממוצא אתיופי במסגרות החינוך המיוחד השונות במערכת החינוך היהודית. מתוך אלו, 5,275 נמצאים בבתי ספר ולא בגנים, ובכך, כ-15.7% מהתלמידים ממוצא אתיופי נמצאים במסגרות החינוך המיוחד השונות.
לקריאה בדף המידע המלא: https://iaej.co.il/wp-content/uploads/2018/06/נייר-עמדה-ממצאים-בחינוך-המיוחד-בקרב-יוצאי-אתיופיה.pdf