חיפוש
Close this search box.

דף מידע בנושא חינוך מיוחד

אופן ההתפלגות האי-פרופורציונלית של התלמידים במערכות לחינוך מיוחד מהווה חסם משמעותי בשילובם בחברה, ובכך מנציחה את הפערים הסוציו-אקונומיים. ייצוג היתר של תלמידים ממוצא אתיופי בחינוך המיוחד אינו בעיה של תלמידים אלה, אלא הסללה של מערכת החינוך המתנערת מהאחריות. נכון לפברואר 2018, ישנם 6267 תלמידים ישראלים ממוצא אתיופי במסגרות החינוך המיוחד השונות במערכת החינוך היהודית. מתוך אלו, 5,275 נמצאים בבתי ספר ולא בגנים, ובכך, כ-15.7% מהתלמידים ממוצא אתיופי נמצאים במסגרות החינוך המיוחד השונות.
לקריאה בדף המידע המלא: https://iaej.co.il/wp-content/uploads/2018/06/נייר-עמדה-ממצאים-בחינוך-המיוחד-בקרב-יוצאי-אתיופיה.pdf

האם היוזמה שאתם מייצגים לא נמצאת במאגר?
מוזמנים לעדכן אותנו.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system