ראשי חדשות דיווחים מהממשלה והכנסת דיווחים מהממשלה והכנסת - ארכיון דיון שני בוועדה לביקורת המדינה – מנכ"לית האגודה הוצאה מהדיון