חיפוש
Close this search box.

דיון בנושא העברת האחריות על מתן סיוע לסטודנטים ממוצא אתיופי ממשרד העלייה למל"ג

העברת האחריות על מתן סיוע לסטודנטים ממוצא אתיופי ממשרד העלייה והקליטה למשרד החינוך ולמועצה להשכלה גבוהה – מצ"ב החלטת הממשלה ממשלה 4175 מיום 5/10/18 >> https://goo.gl/51kKrG

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system