חיפוש
Close this search box.

דיון בנושא הצעת חוק הסיוע המשפט

(סיוע משפטי לאדם בהליך אזרחי לפי חוק איסור הפליה במוצרים בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים התשס"א-2000) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית, בועדת החוקה, חוק ומשפט.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system