ראשי חדשות דיווחים מהממשלה והכנסת דיווחים מהממשלה והכנסת - ארכיון דיון בוועדת החינוך התרבות והספורט, בתאריך 23/6/14