ראשי חדשות דיווחים מהממשלה והכנסת דיווחים מהממשלה והכנסת - ארכיון דיון בוועדת החינוך בכנסת, שהתקיים בתאריך 29.7.2014