ראשי חדשות דיווחים מהממשלה והכנסת דיווחים מהממשלה והכנסת - ארכיון דיון בוועדת החוץ והבטחון בכנסת על שילוב יוצאי אתיופיה בצה"ל