ראשי חדשות דיווחים מהממשלה והכנסת דיווחים מהממשלה והכנסת - ארכיון דיון בוועדת בקורת המדינה, שהתקיים בתאריך 30.6.2014