חיפוש
Close this search box.

דיווח והגשת תלונות על גזענות ואפליה ביחידה למניעת הגזענות במשרד המשפטים

* תיאום וסנכרון הפעילות הממשלתית במניעת גזענות ואפליה.
* קליטת תלונות, הפנייתן לטיפול הגורמים הרלוונטיים ומעקב אחר הטיפול.
* מעקב אחר יישום המלצות הצוות הבינמשרדי למיגור גזענות (המלצות ועדת פלמור).
* כתיבה ופרסום של דוח שנתי המפרט את פעילות היחידה ומשרדי הממשלה ביחס לטיפול בתלונות בגין גזענות ואפליה, וצעדי מניעה ומדיניות שננקטו לשם קידום השוויון ומניעת אפליה.
* בחינת הצורך בשינוי חקיקה הדרושים למניעת גזענות ואפליה והעלאת הצעות בנושא בפני שרת המשפטים וקידומן עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים במשרד המשפטים.
* גיבוש רשימת מומחים, אנשי מקצוע, שחקנים, יוצרים ובעלי כישורים רלבנטיים מקרב יוצאי אתיופיה והנגשת הרשימה לאמצעי תקשורת לגיוון רשימת המומחים המופיעים בתקשורת.
* הפקת שידורים יזומים, שיופצו מטעם הממשלה ואשר יקדמו מסרים מתאימים למיגור הגזענות.
כדי לדווח על מקרה של אפליה וגזענות, ניתן למלא את הטופס פנייה או לשלוח מייל ליחידה למניעת גזענות במשרד המשפטים בקישור הזה.

האם היוזמה שאתם מייצגים לא נמצאת במאגר?
מוזמנים לעדכן אותנו.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system