חיפוש
Close this search box.

דו"ח על מדיניות השימוש באמצעי למניעת הריון בקרב נשות הקהילה

"אשה לאשה" – מרכז פמיניסטי חיפה מציג דו"ח בנושא דפוסי השימוש באמצעי המניעה דפו-פרוורה בישראל. הדו"ח (קובץ מצורף משמאל) נכתב במסגרת פרויקט נשים וטכנולוגיות רפואיות של הארגון, והוא מציג ממצאים קשים על מדיניות השימוש באמצעי המניעה דפו-פרוורה בקרב נשים מהקהילה האתיופית. הדוח משלב עדויות של נשים שמשתמשות באמצעי מניעה זה, לצד תשובותיהם של הגורמים הממסדיים הרלוונטיים לגבי מדיניות השימוש בזריקה.

הדוח נוגע בדיון על אמצעי מניעה העוסק במשולש היחסים – נשים, מדינה ואמצעי מניעה. דיון כזה מעלה שאלות רבות בכל הנוגע לנושא בריאות נשים וחופש בחירה, ובפרט כאלה הנוגעות ביחס השונה הניתן לנשים ממעמדות ואוכלוסיות שונים. שאלות אלו עולות לדיון במסמך מתוך כוונה להעלות את הנושא למודעות הציבורית, ולפעול למען זיהוי הדפוסים הפוליטיים שמאחורי החלטות הקשורות במערך בריאות הנשים, ובהם דפוסי שימוש ייחודיים ורחבי היקף באמצעי מניעה שניתן באופן ייעודי לנשים מקהילה מסוימת, במקרה זה הקהילה האתיופית בארץ.

הדו"ח התפרסם בשפות עברית, ערבית, אנגלית ואמהרית ובסיומו מוגשות המלצות לשינוי המדיניות בנוגע לשימוש באמצעי מניעה.

על מדיניות השימוש בדפו פרוורה (למניעת הריון)

האם היוזמה שאתם מייצגים לא נמצאת במאגר?
מוזמנים לעדכן אותנו.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system