חיפוש
Close this search box.

דו"ח מוניטור של המרכז להעצמת האזרח – דו"ח מעקב על יישום החלטת הממשלה ליישום המלצות הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה (דו"ח פלמור)

 דו"ח מוניטור של המרכז להעצמת האזרח חושף דו"ח מעקב על יישום החלטת הממשלה ליישום המלצות הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה (דו"ח פלמור). לדברי הדו"ח:

"ועדת פלמור למאבק בגזענות הינה תוצר של מחאה ציבורית של קהילת יוצאי אתיופיה והוקמה כתוצאה מהחלטת ממשלה 1107 משנת 2016. דו"ח המלצות הוועדה גובש בעבודת מטה משותפת של נציגים בכירים של משרדי הממשלה, פעילים חברתיים יוצאי אתיופיה ונציגי אקדמיה ומטרתו הייתה מתן מענה מקיף ותשתיתי לגזענות מוסדית המופנית כלפי אזרחים בכלל, וכלפי יוצאי אתיופיה בפרט. מרבית המלצות הדו"ח אומצו בשתי החלטות ממשלה – החלטה  1958 מחודש אוגוסט 2016, בה עוסק דו"ח זה, והחלטה 2254 מדצמבר 2016, העוסקת בהמלצות הנוגעות למשטרה.

החלטת הממשלה 1958 עוסקת במספר רב של משרדי ממשלה וכוללת הנחיות בתחומים שונים, הן לעניין יחידות ופעילות ממשלתית הקיימת מזה זמן רב (תכניות של משרד החינוך, הכשרות למורים, סקרים בקרב עובדי מדינה, פעילות נציבות שוויון זכויות בעבודה), והן לעניין הקמה של יחידות ומנגנונים חדשים (היחידה למיגור הגזענות במשרד המשפטים, דו"חות פעילות עיתיים, מינוי ממונים לנושא במשרדי הממשלה).

שנתיים מאז התקבלה החלטת הממשלה, ניתן לומר כי חלקים משמעותיים מתוכה קודמו בפועל, בדגש על פעילות משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה – גם אם לא בלוחות הזמנים שנקבעו בהחלטה. בתוך כך ניתן לכלול את פעילות היחידה למיגור הגזענות במשרד המשפטים ופעילותה (דו"ח פעילות שנתי, מתן מענה לתלונות, תכלול החלטת הממשלה, יצירת רשימת מומחים לתקשורת וועדה ציבורית מייעצת). כך גם רבות מהפעולות שהיו באחריות היועץ המשפטי לממשלה.

יחד עם זאת, פעולות רבות שנמצאו בתחום האחריות שמחוץ למשרד המשפטים והייעוץ המשפטי לממשלה יושמו באופן חלקי בלבד או לא יושמו כלל – כך רוב הפעילות של משרד החינוך, משרד התרבות וחלקים מפעילותה של נציבות שירות המדינה.

בנוסף, בחלק מן היחידות שהיו קיימות לפני החלטת הממשלה, התקבלה החלטת הממשלה כ"המלצה" בלבד, ולא שינתה את סדרי העדיפויות בתוך היחידות והמשרדים. כך למשל, במשרד החינוך, לא פותחו הכשרות מחייבות למורים בנושא גזענות, לא הוטעמו תכנים בספרי לימוד ומשרד החינוך לא פועל לתמרץ תכנים רב תרבותיים בבתי ספר. בנוסף, גם בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה קשה להצביע על שינויים ברורים ומוגדרים בעקבות המלצות הדו"ח והנחיות החלטת הממשלה." לקריאת הדו"ח המלא של המרכז להעצמת האזרח – לחצו כאן

 

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system