ראשי מידע, נתונים ומחקרים חינוך חינוך - מחקרים ועמדות האגודה גם בשנת תשע"ג תוצאות מבחני המיצ"ב בקרב יוצאי אתיופיה הן עגומות ביותר