ראשי מידע, נתונים ומחקרים תעסוקה וכלכלה תעסוקה וכלכלה - כתבות גל"צ: יוצאי אתיופיה אינם מיוצגים כחוק בשירות הציבורי