חיפוש
Close this search box.

גזענות בישראל – שיח מנקודת מוצא שונה

אדנה זואדו

ביום ראשון הקרוב (ה- 3/5) יתקיים ערב בנושא גזענות. הערב יתקיים בעקבות 'גזענות בישראל', ספר שייצא לאחרונה בעריכת פרופ' יוסי יונה ופרופ' יהודה שנהב. הערב ייחודי במגוון הקולות והא/נשים שידברו בו: ג'עפר פארח' מנהל 'מרכז מוסאוא' לזכויות האזרחים הערבים בישראל; תמי קצביאן, עו"דבמרכז 'תמורה – המרכז המשפטי למניעת אפליה 'ופעילה בקשת הדמוקרטית המזרחית; אבי מספין, דובר ולוביסט 'האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה'; ויעל בן-יפת, חברת מועצת העיר תל-אביב ופעילה ב'קשת הדמוקרטית המזרחית'.

ערב זה הוא הזמנה לפוליטיקה אנטי-גזענית מסוג חדש, כזו הדורשת שיוויון וצדק לכל אלו החסרים אותם ורואה בערבות הדדית של קבוצות מוחלשות דרך מרכזית להלחם בגזענות. במהלך הערב יידונו המשתתפים באופן שבו ארגונים ופעילים חברתיים שונים מתמודדים עם תופעת הגזענות בארץ. בנוסף, לאורך הערב יופיע אמן הראפ קלקידן מששה.

קשה שלא להעריך ערב מסוג זה. השיח על אפלייה וגזענות בישראל נוטה בדרך כלל להניח במרכז הדיבור את הפרט או את הקבוצה המופלת – דוגמת ערבים, חרדים או אתיופים – ולא את הרעיונות או הפחדים המובלים ליחס המפלה והבלתי שיווני כלפי אנשים מקבוצות שונים. כך יוצא, לרוב, שגם הפוליטיקה האנטי-גזענית מתחלקת לפי הקבוצות השונות החוות גזענות – דוגמת דוחות מסכמים ופעילות נפרדת לערבים, אתיופים, נשים וכו'.

מעטים המקרים בהם קבוצות שונות מפגינות סולידריות ומעמידות את הרעיונות והפחד הגזעני במרכז השיח ללא התייחסות לקבוצה אחת בלבד. בערב זה, מבהירות הקבוצות השונות כי המבט והאצבע המאשימה צריכים להיות מופנים כלפי הרעיונות והאנשים הגזעניים, ולא כלפי אלו הסובלים מהם כפרטים.

מנחה הערב הוא פרופ' יוסי יונה מאוניברסיטת בן-גוריון, שהוא גם אחד העורכים של הספר, אסופת מאמרים שנכתבו על ידי חוקרים וחוקרות שונים בנושאי 'גזע' וגזענות בישראל. בספר מאמרים רבים ומגוונים. בין המאמרים המצויים בו: מאמרם של חנה הרצוג, אינה לייקין וסמדר שרון על האופן שבו שיח הגזענות כלפי ערבים אזרחי ישראל משתקף בעיתונות הכתובה בעברית בין השנים 1949-2000, או מאמרה של הונידה גאנם המתחקה אחרי הביטוי הסמלי לצבעו של הערבי בישראל והאופן שבו הוא השתנה מכהה ושחרחר, כמסמן את 'הילידות' של הערבי, למצב אמביוולנטי בו נפתחה האופציה 'הלבנה' לערבים אזרחי ישראל.

מאמר מעניין במיוחד הוא של אורי בן אליעזר העוסק בקהילה האתיופית ומצביע על קיומה של 'גזענות תרבותית' – תופעה שונה מהגזענות המסורתית – אך זו היא אותה הגברת בשינוי אדרת – כלפי ישראלים ממוצא אתיופי. המאמר מנסה לעמוד על האופנים השונים בהם תופעה זו באה לידי ביטוי ועל האופנים השונים בהם הדור הצעיר, מבני הקהילה, מגיב על כך. המאמר מבחין בין סוגים שונים של גזענות – "גזענות מוסדית" ו"גזענות בחיי היום יום" – המתקיימות בנפרד ויחד כלפי ישראלים ממוצא אתיופי. בספר מאמרים מעניינים נוספים והוא ממולץ במיוחד.

בערב יתקיים דיאלוג עם הספר ועם הרעיונות השונים העולים ממנו והאופן בו פעילים וארגונים שונים מתמודדים עם הגזענות בישראל. מגוון האנשים והעשייה ממנה הם מגיעים, מבטיחים שהערב יהיה מעשיר ומעניין במיוחד.

על הספר – גזענות בישראל, שנהב, יהודה ויונה יוסי. 2008. גזע, הגזעה, גזענות. תל אביב: הקיבוץ המאוחד; ירושלים: מכון ון ליר.

הערב יתקיים 'תיאטרון ענבל' בתל אביב, מרכז אתני רב-תחומי, ביוםא', ה-3.5, בשעה 20:30 במרכז סוזן דלל, נווה צדק, רחוב יחיאלי 6, תל אביב.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system