חיפוש
Close this search box.

בממשלת ישראל לא מקיימים הבטחות

אבי מספין

שמונה חודשים מאז החליטה הממשלה פה אחד על ביצוע תוכנית החומש, התוכנית לא אושרה בתקציב 2009. רגע לפני תקיעת המסמר האחרון אנו קוראים לארגונים ולאנשים פרטיים, אשר עמלים על קליטתם של יוצאי אתיופיה בישראל, להפעיל לחץ על נבחרי הציבור מכל הסיעות, לשלוח מכתבים לשרי הממשלה ולמשרדיה, לכתוב מאמרים ולהתראיין לכלי התקשורת המקומיים ולעיתונות הזרה. אם דבר מאלה לא יועיל – חובתנו לצאת במחאה ציבורית חריפה.

ב-24 באוגוסט החליט משרד האוצר להגיש להצבעת הממשלה את תקציב המדינה לשנת 2009, ללא סעיף התקצוב של תוכנית החומש לשיפור קליטת יוצאי אתיופיה. חרף ההבטחות החוזרות ונשנות של ממשלת ישראל בראשות אהוד אולמרט, אושר התקציב ללא התוכנית, זאת בעוד הסכום שהובטח לשנה זו עמד על כ-139 מליון שקל. מימוש התוכנית גם ב-2008 לוט בערפל.

כזכור, ב-10 בפברואר השנה החליטה הממשלה על קיום תוכנית החומש לשיפור קליטת יוצאי אתיופיה בישראל. התקציב שנקבע לחמש שנים: 869.7 מיליון שקל. מעיקרי התוכנית: שיפור התנאים בתחומי החינוך, הרווחה, התעסוקה, וסביבת המגורים ב-15 שכונות בהן מתגוררים כרבע מכלל בני הקהילה; וכן, לאפשר בכל שנה ל–200 זוגות צעירים לקבל משכנתא בריבית נמוכה; להגדיל ב- 40% את המענקים לעוזבים את מרכזי הקליטה לדיור קבע, ועוד.

ביום ההחלטה הצהיר ראש הממשלה אהוד אולמרט: "מעורבות משרדי הממשלה ושיתוף מלא של נציגי העדה, אפשרו לנו לבנות תוכנית המבוססת על הצרכים האמיתיים של בני העדה, ולכן אני משוכנע שתוכנית זו תוביל לשיפור מצבם והשתלבותם המלאה בחברה הישראלית". השר לקליטת העלייה לשעבר, יעקב אדרי, אמר באותה ישיבה: "זוהי חובתה הלאומית של מדינת ישראל להעניק לקהילה הזדמנות אמיתית להתמודד עם הבעיות ואתגרי הקליטה". כשמונה חודשים לאחר מכן, בעת אישור תקציב 2009, גם ראש הממשלה אולמרט וגם השר לקליטת העלייה לשעבר, אדרי, הצביעו בעד התקציב, שאינו כולל את תוכנית החומש.

רגע לפני שתוקעים את המסמר האחרון, עדיין ניתן להשיב את התוכנית לשלב המימוש, כבר בשנה הבאה. תקציב המדינה מועבר כעת להחלטת הכנסת וועדת הכספים. האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה וארגונים נוספים מפעילים לחץ על חברי הכנסת לעכב את אישור התקציב, עד שהתוכנית תיכלל בה מחדש.

ח"כ שלמה מולה (קדימה), הצהיר שיצביע נגד אישור התקציב לשנה הבאה, במידה ותוכנית החומש לא תיכלל בו. בהקשר זה, מעניין כיצד ינהג ח"כ מזור בהיינה, במידה וסיעתו ש"ס תחליט שכן לתמוך בתקציב.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system