בית המשפט העליון קבע- למשטרה אסור לדרוש ת.ז מאזרחים אלא בתנאים ספציפים!

לא פחות ממדהים! בג"צ קיבל את העתירה שהגשנו יחד עם האגודה לזכויות האזרח בישראל, הוועד הצחיבורי נגד עינויים בישראל והקליניקה לרב- תרבותיות ומגוון, המרכז לחינוך משפטי קליני האונסרסיטה העברית.

בית המשפט העליון קבע שהמשטרה לא יכולה לדרוש יותר הצגת ת.ז מאדם ללא חשד סביר אלא רק בעניינים הקשורים לעצם החזקת תעודה. בכל מקרה, קבע בית המשפט כי המשטרה לא יכולה לערוך בדיקות נוספות במסופים (בדיקות רקע וכדומה) בעקבות דרישת הצגת ת.ז. בית המשפט ביטל את נוהל ההזדהות שפורסם ב-2019 שמאפשר לשוטרים לדרוש הצגת ת.ז ללא כל סיבה והורה למשטרה להציג נוהל חדש תוך 90 יום.

פסד תז

https://news.walla.co.il/item/3413881?fbclid=IwAR3Yelsg1uVy9iiY4hy-In03azoXz3bwfvE1ItykzDwwur1Hax617zmWSEY