חיפוש
Close this search box.

בג"צ תוכנית החומש

תומר דמוזה

הדיון בבג"צ בנושא העתירה של האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה ומטה המאבק לשוויון חברתי של עולי אתיופיה נגד ממשלת ישראל על אי מימוש החלטת הממשלה לקיום תוכנית החומש לשיפור קליטת בני העדה האתיופית בישראל, הסתיים ביום שני, ה-4/5, בהחלטת הרכב השופטים, בראשות נשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש, כי המדינה תגיש הודעה בדבר יישום התוכנית לשנים 2009/2010 ותזרז את המשרדים הנוגעים בעניין.

להלן סקירת הדיון בבג"ץ בנושא תוכנית חומש:

הרכב השופטים בדיון : מלצר, בייניש, פרוקצ'ה

בתחילת הדיון ההרכב מבקש להבין מדוע הוגשה עתירה בטרם זמן למה לא יכלו לחכות לפחות שלוש שנים ולראות כיצד מיישמים את התוכנית, הכוונה שכרגע אין אינדיקציה למצב התוכנית בתום זמן כה קצר.

עו"ד חרמוני (בשם העותר) מציג את העתירה ומסביר כיצד הגיעו למצב שבו הגוף העותר (אגודה ישראלית ומטה המאבק) מגיעים למצב של התערבות משפטית על מנת שהממשלה תיישם את החלטותיה. מוסיף העו"ד ומציין שזהו מצב של תחושה של חוסר אמון בממשלה ובכוונת הממשלה ליישם את תוכנית חומש, הקהילה קיבלה אמנם תכנית מקיפה שיפור קליטתם לאחר הסטוריה ארוכה של מאבקים ובייחוד לאחר ההפגנה האחרונה (2006 פרשת דם שניה).

פרקליטת המדינה: מציגה את הסכום הכולל שניתן עד כה מהאוצר שזהו סכום כולל של 50 מיליון ₪ ליישום התוכנית 30 מיליון מתוך ה-50 מוקצה למענקי דיור ולא משכנתאות (מתקנת את העותר).

ההרכב פונה בשאלה: היכן מועברים 20 מיליון הנותרים?

פרקליטה המדינה: משיבה שהם בעצם מוקצים למשבים נוספים אחרים כגון רווחה חינוך וסיוע נוסף כפי שרשום בתוכנית, עד כה יש למשרד השיכון קשיים תיפעוליים ביישום ובמיכרוז התוכנית ובהקצאת שאר התקציב הדרוש להשלמת יישום יעדי 2008.

הפרקליטה מציינת שתקציב 2008 לתוכנית הוא בסכ"ה 82 מיליון ₪

ההרכב פונה שוב בשאלה למדינה: מדוע אין פירוט בתשובת המדינה לחלוקה של כמה תקציב עובר ומה מטרתו של כל שקל שמגיע מהתקציב?

פרקליטת המדינה משיבה: ש-50 מיליון מגיעים מן האוצר ושאר התקציב מגיע מתוך המשרדים המשתתפים בתוכנית (כל משרד מפריש מתקציבו אחוז מסויים לתוכנית) כמו כן משיבה המדינה ש-50 מיליון לא מתוקמבים למשרד השיכון בלבד (אלא לתוכנית כולה למטרות היעדים כולם).

ההרכב פונה בשאלה מה יהיה בשנים הקרובות 2009/2010 אם יעדי 2008 עוד לא הושגו במלואם?

פרקליטת המדינה משיבה: התוכנית מתוקצבת מדי שנה מחדש בתיאום משרדי הממשלה המשתתפים בתקציב, למעשה אין תשובה וודאית לגבי עתיד התוכנית.

ההרכב (בייניש) פונה ואומר שכרגע אולי העיתוי אינו מתאים ורק לאחר ממשלה היא סבורה שכדאי להגיש את העתירה.

פרקליטת המדינה: כרגע חלק מן הבעיות התפעוליות נפתרו ויש כרגע מגעים של משרד השיכון עם בנק טפחות שהוא המרכזי במשכנתאות.

ההרכב (בייניש): החלטת התקציב לא סופית וצריך להמתין לשינויים, הממשלה לא קובעת את התקציב, אלא רק מגישה אותו לכנסת ורק הכנסת היא זו שמאשרת לבסוף.

עו"ד (בשם העותר): יש לציין שהחלטת הממשלה נקבעה לפני המשבר הכלכלי המוזכר כאן כתירוץ לבעיות תפעוליות.

ההרכב (בייניש) מציין: כרגע יש החלטת ממשלה בין אם של הממשלה הנוכחית או הקודמת, החלטה שקובעת ליישום התוכנית ויש לפנות אל הגורמים הנוגעים בדבר (פרוייקטורים של המשרדים).

העו"ד (בשם העותר): הסעיף התקציבי מופיע במשרד הקליטה בלבד, הציבור מיואש מהחלטות ממשלה שלא באות לידי מימוש.

לקראת הקראת החלטת ההרכב עולה נציג העותרים (גדי יברקן) לדבר: יש תיסכול רב מהמממשלה ואופן טיפולה כלפי קליטת העולים ובעצם זהו יום עצוב שבו מגיעים למצב שבו מערבים את מערכת המשפט ליישום החלטת ממשלה, חבל מאד שצריך לערב את מערכת המשפט לאכיפת החלטת מממשלה לתוכנית שיפור קליטת עולים, עניין שהממשלה הייתה צריכה לדאוג לו מלכתחילה. לא צריך להגיע לפתחו של בית משפט על מנת לתקן ולאכוף את משבר הקליטה של עולי אתיופיה.

ההרכב (בייניש) משיבה לנציג: שזהו כולו מאבק ציבורי ולא של מערכת המשפט.

החלטת ההרכב:

המדינה תגיש הודעה בדבר יישום התוכנית לשנים 2009/2010 ותזרז את המשרדים הנוגעים בעניין.

תאריך יצירה: 5/5/09

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system