ראשי האגודה בתקשורת ארכיון - גליונות גליון מספר 29 באופן אישי – שיחה עם אצ'נפה גלה