חיפוש
Close this search box.

"אסדת עריכת תסקיר חברתי בהליכי תכנון" – מסמך של ארגון "במקום"

בשנים האחרונות ניכרת תנופה משמעותית בקידום תכניות להתחדשות עירונית, בעיקר באמצעות "פינוי-בינו", במטרה להגדיל את היצע הדיור תוך שיקום אזורי מגורים הסובלים ממצב פיזי ירוד. התכניות להתחדשות עירונית מושתתות על שיקול כלכלי של רווחיות ליזם. בדרך כלל הן אינן כוללות התייחסות מספקת לרצונות, לצרכים וליכולת של האוכלוסיה המתגוררת בתחומן. התייחסות כזאת הכרחית לשם הגשמת מטרות ההתחדשות העירונית מבלי לפגוע באוכלוסיה הקיימת ומבלי לדחוק אותה מהמתחם בניגוד לרצונה. באזורי הביקוש קיימות עשרות רבות של יוזמות להתחדשות עירונית, הן מצד יזמים פרטיים והן מצד רשויות מקומיות. כל יוזמה כזאת מייצרת התרחשות ערה בקרב התושבים, גורמת לחששות רבים ולעיתים גם לסכסוכים פנימיים. בצד עניין בפרוייקט קיים חוסר בליווי מקצועי ובמידע כולל בדבר יכולת האוכלוסיה הקיימת, רצונותיה וצרכיה. כלי מקצועי חשוב לאיתור מידע זה הוא התסקיר החברתי. לקריאת המסמך המלא – לחצו כאן (קובץ PDF).

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system