חיפוש
Close this search box.

אלימות משטרתית כלפי קבוצות אוכלוסייה – מחקר של הממ"מ

לקראת דיון ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות שיתקיים במסגרת יום זכויות האדם הבין-לאומי שמצוין בכנסת ב-2016, התבקש מרכז המחקר והמידע של הכנסת להכין מסמך שיציג נתונים על אלימות משטרתית כלפי קבוצות שונות באוכלוסייה. לצורך הכנת מסמך זה פנה מרכז המחקר והמידע של הכנסת למחלקה לחקירות שוטרים שבפרקליטות המדינה (להלן: מח"ש) ולמשטרת ישראל בבקשת נתונים. כפי שיפורט, אין נתונים
כאלה בידי מח"ש, וממשטרת ישראל לא נמסרה תשובה עד למועד הגשת מכתב זה.

למסמך המלא: https://iaej.co.il/wp-content/uploads/2018/06/אלימות-משטרתית-כלפי-קבוצות-אוכלוסייה-מממ-2016.pdf

האם היוזמה שאתם מייצגים לא נמצאת במאגר?
מוזמנים לעדכן אותנו.

Welcome!

We at the AEJ surveyed hundreds of civic initiatives and then developed a search engine sorted by category, language, region and other helpful areas.

If you require assistance during the war, you will likely discover relevant information and details within AEJ’s system