ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - כתבות אישים בקהילה מתגייסים למציאת פתרון לבעיות הכנסייה האתיופית