ראשי האגודה בתקשורת ארכיון - גליונות גליון מספר 29 אינטגרציה/סגרגציה: ילדי הקהילה ומערכת החינוך