ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - מחקרים ועמדות 'אוכל, כבוד ואהבה' – התמורות שחלו בתרבות האוכל של יוצאי אתיופיה בעקבות עלייתם לישראל | מאיה קוליר