מכון דבורה

פרטי הפעילות / שירות

אזורי פעילות:
כלל ארצי

שפת השירות:
עברית

אופן השירות:
מוקד טלפוני

סוג המרכז:
מרכז מידע