ראשי חדשות דיווחים מהממשלה והכנסת דיווחים מהממשלה והכנסת - ארכיון 870 מיליון שקל יושקעו בשילוב אתיופים בחברה