מכתב למשרד החינוך על תכנית אוונגליסטית אוג 2018

ראשי מכתב למשרד החינוך על תכנית אוונגליסטית אוג 2018