ראשי מידע, נתונים ומחקרים עלייה וקליטה עלייה וקליטה - כתבות שמגר: "בני הפלשמורה צריכים להיות בישראל"