ראשי מידע, נתונים ומחקרים כללי כתבות כלליות שלוש בחורות מקהילת יוצאי אתיופיה הופיעו ב"מונית הכסף" והוצגו בצורה מביישת