ראשי מידע, נתונים ומחקרים צבא צבא - כתבות ראש עיריית כפר סבא חילק מלגות הצטיינות למתגייסים בני העדה האתיופית