ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת קבלו את "ארג" להקה אתיופית מאשדוד