ראשי חדשות דיווחים מהממשלה והכנסת דיווחים מהממשלה והכנסת - ארכיון פרופסור אסתר הרצוג במאמר דעה חשוב וחריף בעקבות יום הדיונים הראשון שהתקיים ב18.3.2014