ראשי מידע, נתונים ומחקרים כללי כתבות כלליות עיריית תל אביב: נלחמים בסלקציה במועדונים