ראשי מידע, נתונים ומחקרים צבא צבא - כתבות עולי אתיופיה עדיין רואים בצה"ל כור היתוך