ראשי מידע, נתונים ומחקרים צבא צבא - כתבות נערים עולים משתתפים בקורס טייס