ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - כתבות מכתב אל הנספים בסודן בדרכם לישראל – אברהם אדגה