ראשי מידע, נתונים ומחקרים תרבות ומורשת תרבות ומורשת - כתבות מונודרמות בעיר הקודש: סדרת הצגות יחיד חדשה