ראשי מידע, נתונים ומחקרים חינוך חינוך - מחקרים חיצוניים וכתבות מבחני פיז"ה: תלמידי ישראל עדיין מפגרים אחרי ה-OECD. פערים על רקע כלכלי-חברתי.