ראשי מידע, נתונים ומחקרים צבא צבא - כתבות לברך או לקלל: צה"ל הכריז על פתיחת קורס תקשובי עבור חיילים יוצאי אתיופיה במתחם מבודד בקיבוץ במרכז הארץ.