ראשי מידע, נתונים ומחקרים צבא צבא - כתבות כנס מתגייסים לבני נוער בחדרה