ראשי מידע, נתונים ומחקרים כללי כתבות כלליות יהודי אתיופיה – "חלק בלתי נפרד מהפסיפס של עם ישראל"